22. 9. 2015
18:30

Debat sobre Educació: Reptes pendents en la direcció escolar

La Fundació Cercle d’Economia i AXIA han col·laborat activament des de la creació del Premi Ensenyament i han compartit diagnòstic sobre la necessitat de reconèixer i impulsar l'autonomia dels centres, les direccions i la formació d'equips de professors.

L’evolució de l’educació en tots els països més avançats se centra de manera inexorable en l’enfocament pedagògic personalitzat en cada alumne i global en el seu conjunt, a fi d’obtenir uns sistemes educatius equitatius i amb el màxim rendiment escolar.

En aquest nou marc, el centre docent i la seva gestió concreta ocupen un lloc primordial, fet pel qual la direcció escolar ha esdevingut un dels elements essencials per a la transformació  ineludible dels centres, sense que en cap cas aquesta nova direcció, fonamentada en el lideratge, pugui estar subjecta a normatives mecàniques, instruccions o comandaments genèrics que ignorin les necessitats diferenciades dels centres i la singularitat dels seus alumnes.

A Catalunya, la LEC (2009) ja avança en aquesta mateixa línia. No obstant això, la seva aplicació en matèria de direcció escolar s’ha trobat condicionada per una contestació més sorollosa que no pas explicitada per part d’alguns sectors i pel fre de mà només relativament justificat per part de l’administració política.

La Fundació Cercle d’Economia i AXIA han col·laborat activament des de la creació del Premi Ensenyament i han compartit diagnòstic sobre la necessitat de reconèixer i impulsar l’autonomia dels centres, les direccions i la formació d’equips de professors i mestres professionals i autònoms disposats a prendre la iniciativa, retre comptes i a innovar.

AXIA, després de sis anys de defensa contumaç d’una educació equitativa i del model de direcció professional que enceta la LEC, n’ha fet balanç en una declaració pública el passat 5 de juny (vegeu-ne els 14 punts al web). En aquest document AXIA explicita la imperiosa necessitat de corregir tota una sèrie de circumstàncies que impedeixen la implementació de la direcció professional. Cal, doncs, dur a terme una selecció acurada i tècnica dels candidats, solidificar les bases d’una cultura professional directiva, establir permanentment condicions d’exercici de la direcció que siguin atractives i proporcionals al nou estat de coses i, per últim, clarificar les funcions i responsabilitats exclusives i compartides dins el quadre general de l’administració, sobretot en el cas del sector públic.

El nou escenari polític sorgit de la pròxima contesa electoral a Catalunya, al parer d’AXIA, té l’obligació de facilitar la indefugible transformació dels centres, impulsada des d’una direcció professional que, amb eficàcia i eficiència, lideri la innovació pedagògica i els imprescindibles canvis organitzatius  i de gestió que calguin, per la qual cosa s’han de modificar tots aquells factors que estan impedint aquesta transformació dels centres per part de la direcció.

Per tal que els directors dels centres educatius públics i concertats, acadèmics experts en gestió escolar, persones de significada rellevància en la política educativa dels darrers deu anys i agents socials vinculats als usuaris de l’educació puguin ésser informats de les propostes sobre la direcció escolar, AXIA i el Cercle d’Economia organitzen un debat amb forces polítiques concurrents a les eleccions del 27 de setembre.

El debat Reptes pendents de la direcció escolar tindrà lloc el proper dimarts 22 de setembre a les 18:30 a la seu del Cercle d’Economia, Provença, 298 de Barcelona. El debat serà moderat per la periodista Milagros Pérez-Oliva.