14. 5. 2015
11:00

Ocupació i benestar en l’era digital

Taula rodona en la que Intervendran, Pere Homs i Ferret, Gregorio Martín Quetglas, Bartolomé Mercadal, Alfred Pastor, y Gian-Lluis Ribechini

Ara que comencem a sortir de la gravíssima crisi dels darrers anys, ens trobem amb unes dinàmiques que sembla que han vingut per quedar-se. Entre elles, i molt preocupant, la fractura del mercat laboral. És com si ens trobéssim abocats, de manera inevitable, a un món d’ocupació precària i molt baixa remuneració.

Sens dubte, una de les realitats que més fomenta aquesta tendència és la contínua renovació tecnològica, que revoluciona la manera de produir i relacionar-nos. I que si bé suposa un augment de la riquesa global, també comporta aquesta fractura que esmentàvem. Però aquesta fractura no és inevitable, depèn de com siguem capaços de conduir i emmarcar aquest progrés tecnològic.

Per iniciar aquest debat al Cercle d’Economia, des del Grup de Treball sobre Inclusió, hem cregut oportú apropar-nos a on ens està portant la revolució tecnològica. Amb aquest motiu, hem organitzat la Sessió Ocupació i benestar en l’era digital, en la qual comptarem amb els criteris d’experts en àmbits diversos d’innovació tecnològica.