9. 4. 2015
12:30

Política Exterior i Economia

Sessió amb José Manuel García-Margallo, Ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació

Auditori de La Pedrera

Una de les dinàmiques més positives de la nostra economia en aquest inici de segle ha estat l’evolució de les exportacions i la implantació internacional de les nostres empreses. Aquesta capacitat exportadora ha permès a moltes empreses suportar millor la crisi del mercat intern i créixer. A més, ha permès corregir els desequilibris financers de l’economia. Ara, en aquest temps nou que s’obre amb la recuperació, és el moment de consolidar aquest ancoratge global de la nostra economia.

Per a això, i l’experiència ens ho mostra, resulta fonamental l’existència d’una política comercial exterior, mitjançant una tasca conjunta dels actors diplomàtics i empresarials. Per tractar de com vehicular aquesta relació entre tots dos àmbits hem organitzat la Sessió “Política Exterior i Economia”