El Cercle Opina: Economia i Territori

El Cercle d’Economia ha organitzat en els últims mesos un Cicle de sis sessions de debat sobre infraestructures de transport, recursos hídrics i xarxes elèctriques. Ha publicat també tres informes tècnics sobre aquestes qüestions.

El conjunt d’aquests debats i informes tècnics ha posat de manifest tres insuficiències. Primera, l’enorme retard acumulat en la connexió amb els grans eixos europeus; segona, les manifestes debilitats del nostre sistema de planificació i execució de projectes; i, tercera, la necessitat de reformar els mecanismes de finançament i tarifació de les infraestructures.

Així mateix, el Cicle ha permès extreure tres conclusions bàsiques: la primera és que sense legitimitat social es fa pràcticament impossible construir infraestructures indispensables per al nostre desenvolupament; la segona, que és necessari racionalitzar i enriquir el debat amb l’anàlisi de les conseqüències mediambientals; i, finalment, que resulta imprescindible una millor coordinació entre administracions públiques en el disseny i execució de la infraestructura.

Març 2006