El Cercle Opina: Educació. La gran prioritat

L’educació és essencial per al desenvolupament humà en la societat de la informació. D’ella depèn la qualitat de vida dels ciutadans, la competitivitat de l’economia, la cohesió social i, fins i tot, el reconeixement per part dels altres països. Espanya, que duia acumulat un gran retard, durant la democràcia ha aconseguit, en aquest terreny, resultats més modests que en altres àmbits i figura a la cua dels països avançats. És un problema greu que requereix el compromís de tots: administració, escola i ciutadania.

Novembre 2006