En aquesta jornada, que des de l’any 2014 es denomina Jornada Francesc Santacana en memòria del nostre Patró, la Fundació CYD i la Fundació Cercle d’Economia celebren les seves reflexions anuals sobre qüestions d’especial interès vinculades amb la universitat i la societat, amb el convenciment que l’educació superior constitueix un factor determinant en el nostre desenvolupament social i econòmic.