14. 5. 2015
11:00

Ocupació i benestar en l’era digital

Taula rodona en la que Intervendran, Pere Homs i Ferret, Gregorio Martín Quetglas, Bartolomé Mercadal, Alfred Pastor, y Gian-Lluis Ribechini