22. 9. 2017
11h

DESPRÉS DE LA CRISI, UN PAS ENDAVANT PER A LA ZONA EURO

CIDOB, EuropeG i Cercle d'Economia es complauen a convidar-vos a aquesta Jornada en la qual participarà Juan José Brugera, Enrico Letta, Jordi Bacaria, Antoni Castells, i Eulàlia Rubio.Modera l'acte en Xavier Vidal-Folch, periodista.

La sortida de la crisi obre una nova etapa a la Unió Europea en la qual una de les seves tasques
primordials serà consolidar la zona euro. Un objectiu complex doncs caldrà atendre les
exigències pròpies d’una major integració fiscal i financera però, també, caldrà donar
resposta a la creixent exigència ciutadana per recuperar l’agenda social.

Un procés ambiciós que, a més, haurà d’avançar en una Unió enfrontada a la complexitat
del Brexit, l’escepticisme europeista de bona part dels seus ciutadans, i a les dificultats
que comporta la consolidació d’una doble velocitat en una Europa que manifesta una notable
fissura est-oest.

Per abordar aquest repte, CIDOB, EuropeG i Cercle d’Economia, entitats compromeses amb
el projecte europeu, han considerat oportú organitzar la Jornada Després de la crisi, un
avanç per a la zona euro.