Davant el 21-D. Evitar el caos. Recomposar l’estabilitat.

Com a continuació dels nostres posicionaments del passat mes d’octubre, des del Cercle d’Economia considerem convenient dirigir-nos novament a la societat en general, però especialment als partits polítics que concorren a les eleccions del proper 21-D, per sol·licitarlos que, en qualsevol cas i sense que això representi renunciar als seus objectius, es comprometin a desenvolupar la seva futura acció política en el marc de la legislació vigent en cada moment. Un compromís clar i compartit en aquest sentit, serviria per frenar el daltabaix econòmic que estem patint.

A Catalunya, estem assistint a un gravíssim deteriorament de la nostra economia. A l’anomenada fuga d’empreses, s’ha afegit una significada caiguda d’activitat en sectors com el consum o el turisme. I, el que és pitjor, aquesta dinàmica pot consolidar-se, o fins i tot accelerar-se, si no som capaços de garantir aquella mínima previsibilitat que exigeixen ciutadans i empreses.

L’activitat empresarial requereix d’uns marcs d’actuació previsibles. La seva absència, en un entorn tan globalitzat i obert, comporta una pèrdua immediata d’activitat econòmica, com hem pogut comprovar en aquestes darreres setmanes.

Venim d’uns anys en què el nivell de confrontació política ha resultat extraordinari. Malgrat això, en cap moment durant aquest període l’activitat econòmica es va veure seriosament i visiblement alterada. Va ser el fet concret d’anunciar una Declaració Unilateral d’Independència, el que va despertar l’alarma i la reacció immediata. No només de grans corporacions sinó, també, de pimes i ciutadans.

Si la política catalana no recondueix de forma urgent aquesta deriva, els ciutadans es veuran abocats a patir-ne les conseqüències, de forma directa i immediata, com, per exemple, amb un augment de la desocupació. Una dinàmica d’aquest tipus, agreujada per una política incapaç de generar confiança, podria conduir a un seriós, quan no descontrolat, malestar en una ciutadania que evidencia fractures molt preocupants. I és que, després de diversos anys sumida en una dinàmica de radicalització, ara la societat catalana es veu enfrontada a una conjuntura d’una gravetat desconeguda en la nostra vida en democràcia, no només a Espanya sinó, també, a la Unió Europea.

En aquestes circumstàncies, la convocatòria d’eleccions per al proper 21-D es converteix en una oportunitat doncs, sigui quin sigui el seu resultat, s’ha d’iniciar una nova etapa en què prevalgui la voluntat de diàleg i entesa. L’alternativa és el caos.

Per això, i malgrat les seves característiques excepcionals, aquesta propera campanya electoral adquireix més rellevància que mai. Estem davant d’unes setmanes complexes en les que, inevitablement, el debat se centrarà en una conjuntura política dominada per una amalgama de sentiments diversos, quan no oposats, profundament arrelats en els ciutadans.

Sense entrar en aquest terreny, que li correspon conduir a la política, el Cercle desitja, novament, apel·lar a l’indispensable govern de totes aquelles qüestions socials i econòmiques que incideixen directament en el benestar ciutadà. En els últims anys, l’extrema focalització en el procés, ha portat a no prioritzar altres qüestions que, per la seva complexitat i transcendència, requereixen d’una atenció preferent. Una desorientació greu en qualsevol conjuntura, però que resulta encara més preocupant immersos en aquest món tan obert i dinàmic dels nostres temps.

Així, cal aprofitar aquesta campanya per aclarir propostes i arribar a uns acords bàsics sobre el nostre futur immediat. La nostra convivència ciutadana i benestar econòmic depenen de com gestionem els propers mesos. En aquest sentit, el primer pas, indispensable, és que els partits vagin a les urnes amb propostes concretes i realistes, no només sobre el conflicte territorial, sinó, també, sobre totes aquelles qüestions que condicionen el present i el futur immediat dels ciutadans.

*****

Per tot l’assenyalat anteriorment, la responsabilitat se situa, ara, en els nostres partits que, en les properes setmanes, haurien de manifestar-se en la línia assenyalada a l’inici d’aquest document i, al seu torn, presentar als ciutadans programes de govern amb propostes clares i factibles. Posteriorment, i un cop conformat el nou Parlament i Govern de la Generalitat, serà el moment perquè, des dels poders polítics però, també, des del món econòmic i empresarial, es defineixin aquelles actuacions que afavoreixin que l’economia catalana recuperi la normalitat.

Fa més de 60 anys, el Cercle d’Economia, sensible a les aspiracions de la societat catalana i espanyola, va néixer estimulat per les idees d’Europa, democràcia, i obertura econòmica. Unes idees que han conformat la Catalunya dels nostres dies i que, malgrat les amenaces del moment, han de seguir sustentant el seu futur.

 

Novembre de 2017