Categoria: El Cercle OpinaVeure'ls tots

14.06.04

El Cercle Opina: Un nou impuls polític

Som a l’inici del nou cicle polític, iniciat a Catalunya després de les darreres eleccions autonò- miques i a Espanya després de les recents eleccions legislatives. A Catalunya, el nou Govern sorgit del pacte tripartit entre... 
14.04.02

El Cercle Opina: La paradoxa de la desocupació

La situació comença a repetir-se cada vegada amb més freqüència: mentre en alguns llocs d’Espanya les empreses tenen dificultats creixents per trobar treballadors adequats a les seves necessitats, en altres les taxes de desocupació es... 
14.12.99

El Cercle Opina: El finançament dels partits polítics

Les relacions entre política i diner han estat sempre i son avui objecte de controversia pública en la major part deis països democràtics. En les dues darreres dècades, s’ha criticat el cost excessiu de l’activitat...