Cicle Persona i empresa

De reclamació femenina a oportunitat per a tots

La demanda social per a la igualtat de dona i home en el món laboral s’ha fonamentat, tradicionalment, en una doble reclamació:

– La igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i les condicions laborals.

– L’adequació del marc laboral a fets diferencials i transcendents de la dona com la maternitat i, en bona mesura, la responsabilitat familiar.

Malgrat el avenços rellevants dels darrers temps, encara s’observa un llarg camí per recórrer en el món empresarial. Diferent és la situació en altres àmbits, com pot ser el cas de l’educació, la justícia, la sanitat o la política, entre d’altres.

Així, el sentit del cicle Persona i empresa és contribuir a avançar en les línies abans assenyalades però, especialment, considerar com, a partir de les reclamacions del món femení, es pot avançar cap a una empresa que, sense perdre eficiència, afavoreixi una vida més satisfactòria, en tots els àmbits de la persona, per als homes i les dones que hi treballen. En aquest sentit, a tall d’exemple, poder compaginar responsabilitats directives i familiars, especialment durant els anys on és més important el paper dels pares, hauria de ser una alternativa a l’abast de tots, homes i dones.

El grup promotor del cicle Persona i empresa està composat per persones provinents del món empresarial però, també, per experts de diversos àmbits. Tot això, amb la voluntat de respondre a una temàtica complexa on incideixen factors diversos. Prova d’això és el fet que les raons per les quals la dona no assoleix responsabilitats en les cúpules empresarials no rauen en la seva capacitat o disposició sinó que tenen més a veure amb dinàmiques culturals. En el àmbits on s’han superat aquestes dinàmiques, com els abans esmentats, la dona assoleix amb naturalitat les màximes responsabilitats. En aquest sentit, cal considerar també les oportunitats que obren les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per trencar el binomi presència-eficiència.