Pensar Barcelona

Barcelona té l’oportunitat de consolidar-se com una ciutat rellevant en un món on les ciutats són ja els principals motors de canvi, progrés, innovació i desenvolupament. Aquesta és una oportunitat per a la que portem temps preparant-nos com a ciutat i que no podem deixar escapar. És per això que dues institucions de la societat civil, compromeses des dels seus inicis amb la ciutat i el seu futur, el Cercle d’Economia nascut als anys 50 i Barcelona Global nascuda el 2012, ajunten les seves voluntats per compartir reflexions i agendes que contribueixin a ajudar la nostra ciutat a fer el salt global que tots necessitem.

Des de la seva fundació, en la dècada dels 50 del passat segle, Barcelona ha estat una prioritat per al Cercle d’Economia. Al llarg d’aquestes dècades, el Cercle s’ha compromès amb la seva ciutat en conjuntures ben diferents, des de l’aïllament i endarreriment dels 50, al creixement dels 60 i 70, fins a arribar al moment clau de la seva història amb motiu dels JJ .OO de 1992. Un esdeveniment que va suposar una projecció global de la ciutat que l’ha consolidat entre les més rellevants del món en aquests darrers 25 anys.

Segurament, el fet que millor simbolitza aquest compromís del Cercle, és l’edició, el 1973, del llibre L’àrea metropolitana de Barcelona. Gestió o caos. Una aportació a la necessària ordenació i planificació del territori barceloní en aquells anys de transformació històrica, i un document que es va constituir en referència durant dècades.

Sent molt diferents les circumstàncies, Barcelona es troba avui en un moment singular, que recomana una nova aproximació en profunditat a la seva realitat i projecció futura.

El 2012 es posa en marxa Barcelona Global amb la missió de fer de Barcelona una de les millors ciutats del món per al talent i l’activitat econòmica a través del compromís i la transversalitat dels seus socis, i amb una clara orientació a l’acció a través del seu lema “make it happen“. Des d’aquesta premissa Barcelona Global impulsa el desenvolupament de projectes en àmbits de ciència, emprenedoria, cultura, turisme i impacte social.

Per tot això, és un honor per a ambdues entitats, Barcelona Global i Cercle d’Economia, organitzar conjuntament un procés de reflexió i propostes sobre el moment actual i els escenaris de futur de la seva ciutat.

Això, donat que després de 25 anys des dels seus Jocs, Barcelona s’enfronta a l’enorme repte de seguir posicionada com una ciutat de referència en un món extraordinàriament dinàmic i que, cada vegada més, pivota sobre les seves grans àrees metropolitanes. Però si aquest era ja motiu suficient per a una reflexió en profunditat, els esdeveniments polítics que s’estan succeint a Catalunya situen Barcelona en una posició d’especial risc, i obliguen encara més a aquest debat, obert i plural.

Contribuir a això és el gran objectiu del Cicle Pensar Barcelona