Com se salven les democràcies

Sovint ens costa veure la vinculació directa entre el paper cabdal que ha adquirit l’economia en la conformació de les societats avançades en els darrers 40 anys i el desenvolupament dels nostres sistemes democràtics. Els darrers 10 anys, però, amb l’adveniment d’una crisi econòmica sense precedents en la història, han estat el laboratori ideal per comprovar que determinades polítiques econòmiques que no han sabut repartir equitativament els costos de la crisi han portat a un qüestionament total del sistema. Del polític i de l’econòmic.

La qualitat de les nostres democràcies està estretament vinculada a la percepció, per part dels ciutadans, de quina és la seva capacitat d’actuar sobre les disfuncions del poder. I aquesta capacitat s’ha vist disminuïda, per una banda, per les conseqüències d’una  crisi econòmica que es manifesten en l’augment de la vulnerabilitat social i de la desigualtat i, de l’altra, per una pèrdua d’identitat i una exacerbació de les pors que, en alguns espais, han derivat en autoritarisme polític.

Aquest cicle pretén tractar les diverses dimensions del desgast del sistema democràtic, tenint en compte, però, que el paper que els ciutadans decideixin tenir en l’exercici de la ciutadania de manera plena i exigent, serà cabdal per poder tornar a incidir i impactar en les decisions i les polítiques públiques. Molt lluny, tot això, d’un simple vot, cada quatre anys.