El cicle “Converses al Cercle” és una iniciativa que neix amb la vocació de tractar qüestions que sorgeixin de les inquietuds que ens manifesten els associats i que, pensem, convenen ser considerades sota un format més obert i participatiu. A la vegada, pretenem que els protagonistes dels debats siguin socis i persones molt properes al Cercle.