Els Documents per al Debat son elaborats per les persones que composen els diversos Grups de Treball del Cercle d’Economia, reflectint les seves consideracions i propostes personals, en línia amb les inquietuds de la Junta Directiva, i amb la voluntat d’afavorir un debat públic informat sobre les qüestions més rellevants de cada moment.