El Cercle Opina: Actituds socials i polítiques públiques favorables al creixement

Durant els darrers quaranta-cinc anys, Espanya ha aconseguit incorporar-se al grup de països més desenvolupats del món. Aquesta consecució, que pocs països han assolit, s’ha fonamentat en una bona combinació d’actituds socials i de polítiques públiques. El nostre model de competitivitat va ser l’adequat per accedir al grup de països més avançats. Ara el repte és mantenir-nos en aquest grup de privilegi. Sabem quines han estat les conductes i les polítiques que ens han permès donar el salt endavant, però no n’estem tan segurs de les que ens permetran sostenir el creixement a llarg termini. No existeixen fórmules magistrals. El que sí sabem és que les actituds i les polítiques del passat estan perdent efectivitat.

Juny de 2004