El Cercle Opina: La paradoxa de la desocupació

La situació comença a repetir-se cada vegada amb més freqüència: mentre en alguns llocs d’Espanya les empreses tenen dificultats creixents per trobar treballadors adequats a les seves necessitats, en altres les taxes de desocupació es mantenen elevades. Aquest desajustament entre ofertes i demandes d’ocupació es produeix tant entre diferents Comunitats Autònomes, com també dins de cadascuna d’elles, inclús, en alguns mercats de treball locals.

Abril de 2002