El Cercle Opina: Per un Estatut realista, funcional i adaptat a la Constitució

El procés de reforma de l’Estatut de Catalunya, tant en la fase prèvia a la seva aprovació pel Parlament de Catalunya, el passat dia 30 de setembre, com, especialment, amb posterioritat a l’esmentada aprovació, ha donat lloc a un clima d’enfrontament polític i de crispació en la vida política i mediàtica que, de manera preocupant, s’ha traslladat a alguns sectors de la societat espanyola. No podem deixar de dir que és irresponsable conduir a desavinences extremes a una societat que va superar sense traumes els moments difícils de la transició. Els errors que s’han comès des de Catalunya no justifiquen de cap manera l’agressivitat d’algunes respostes i de determinades campanyes. Davant d’aquesta conjuntura, el Cercle d’Economia vol apel.lar a un diàleg constructiu. Perquè sols amb aquest esperit podrem arribar als acords generalitzats que tots desitgem.

Desembre de 2005