El Cercle Opina: Un avanç en la construcció europea. Sobre el Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa

Espanya és un dels estats europeus que ha decidit sotmetre a referèndum l’aprovació del Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa. Sens dubte, aquesta és una excel.lent ocasió per a què els ciutadans puguem expressar-nos davant d’una decisió de gran transcendència per al futur del projecte europeu.

Des de diferents àmbits, es fan importants crítiques al Tractat. Des del Cercle d’Economia no només respectem aquestes crítiques, sinó que considerem que rere d’algunes d’elles hi ha sòlides i merescudes aspiracions col.lectives, per les qual cal seguir apostant després de la seva entrada en vigor. Malgrat tot, creiem que no es donen raons suficients per frenar aquest pas decisiu que el Tractat representa en el procés de construcció europea.

Novembre de 2004