Coherent amb els seus objectius fundacionals i la seva trajectòria històrica, el Cercle d’Economia és una associació cívica que busca contribuir a la millora de la qualitat del debat públic mitjançant l’emissió d’opinió independent sobre els principals reptes que condicionen el progrés econòmic, social i polític.

Els seus 1400 socis i les seves 120 entitats col·laboradores fan del Cercle una entitat plural i independent de qualsevol tipus d’interès privat, sectorial o polític. La diversitat de perfils professionals i sensibilitats polítiques dels seus socis fa del Cercle una institució socialment molt transversal. Aquest tret dota el Cercle d’una personalitat singular i d’una mirada plural coherent amb la complexa societat dels nostres dies.
La independència del Cercle respecte d’interessos sectorials o polítics de qualsevol tipus està basada en dos fets rellevants. Un, l’esperit de lliure pensament i opinió arrelat a l’entitat des de la seva fundació en els anys cinquanta del segle passat, i que s’ha manifestat en circumstàncies no sempre fàcils. Un altre, en el fet que el seu finançament es sosté únicament de les aportacions dels seus socis i entitats col·laboradores.

Així, avui, el Cercle segueix definint la seva activitat al voltant de tres grans eixos:

  • UN LLOC DE TROBADA: El Cercle és un espai de trobada i un fòrum de debat, obert a les diverses corrents i sensibilitats pròpies d’una societat oberta i plural.
  •  UN CENTRE D’OPINIÓ: Conseqüència d’aquest intens debat, el Cercle ha opinat sobre les grans qüestions de cada moment, a les que ha intentat aportar una visió compartida, allunyada d’interessos, que encara legítims, tenen caràcter gremial o sectorial.
  • UN NUCLI PROMOTOR D’INICIATIVES COL·LECTIVES: Al llarg de la seva història el Cercle ha liderat o donat suport a iniciatives en àmbits diversos, procurant contribuir a conformar una societat oberta i plural i una economia dinàmica i innovadora capaç d’oferir oportunitats de millora a tots els ciutadans, especialment a aquells que més ho necessiten.