El desenvolupament del Cercle va portar a la seva Junta Directiva, a inicis dels anys vuitanta, a plantejar-se com finançar la creixent activitat de l’Entitat, sense que això suposés trencar la tradició de mantener unes quotes d’associat moderades. Així, es va crear la figura de l’Entitat Col·laboradora com a instrument bàsic per a facilitar el funcionament del Cercle.

En l’actualitat són 120 les entitats col·laboradores del Cercle d’Economia. Entre elles es troben entitats de personalitat i dimensió diversa, representatives dels diversos sectors de la nostra economia.

Actualment col·laboren amb el Cercle d'Economia: