II PREMI ALIANÇA PER A LA FP DUAL

La Fundació Bertelsmann juntament amb el Cercle d’Economia organitzen aquest any el II Premi Aliança per a la FP Dual a fi de reconèixer el compromís amb la Formació Professional Dual a Espanya i atorgar visibilitat a les bones pràctiques realitzades, així com als actors involucrats. Tot això amb l’objectiu de conscienciar el teixit empresarial, els centres educatius, les organitzacions i la societat en general sobre la necessitat d’impulsar una FP Dual de qualitat al nostre país.

CANDIDATS

Es poden presentar al Premi Aliança per a la FP Dual candidats de les següents categories:

Petita i mitjana empresa (PIME)
Gran empresa
Centres públics, privats o concertats
Altres organitzacions (com ara associacions empresarials, cambres de comerç, fundacions i altres tipus de col·lectius sense ànim de lucre)

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat valorarà especialment:

La incorporació d’elements de qualitat en el projecte
El foment de la cooperació especial entre els diferents agents implicats
El grau d’innovació
La participació d’altres actors en la FP Dual
La millora del grau d’ocupació dels aprenents
La contribució de forma excepcional a la difusió d’una FP Dual de qualitat.

JURAT

El Premi compta amb un jurat que està compost per:

Un representant de cadascun dels socis promotors de l’Aliança per a la FP Dual (Cámara de España, CEOE, Fundación Bertelsmann i Fundación Princesa de Girona)
Un representant del Cercle d’Economia
Un representant de les organitzacions premiades en l’edició anterior

COM PARTICIPAR

Per participar en el II Premi Aliança per a la FP Dual has de lliurar la teva candidatura entre el dia 26 de febrer i el 6 abril. Per a això, hauràs de:

Consultar les Bases del Premi
Descarregar el següent document, complimentar-lo amb la informació sobre el projecte i enviar-lo a premio@alianzafpdual.es