El Cercle Opina: ¿Quines televisions públiques volem i com les financem?

Les televisions públiques constitueixen un problema oblidat en el nostre país. Al contrari del que ha passat en la majoria dels països europeus, a Espanya els governs no semblen tenir massa interès en fer front a aquest problema. Encara que al final de l’any 1995 es va assolir un consens quasi bé general entre tots els partits en el Senat sobre la crisi de l’actual model de televisió pública i sobre la necessitat de procedir a la reforma urgent de l’estatut de la ràdio televisió pública a Espanya (RTVE), el fet és que la televisió pública ha desaparegut de l’agenda de problemes pendents del Govern. La recent inclusió de RTVE en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) és un camí que pot resoldre alguns problemes financers però no resoldrà els problemes de fons, donat que la reforma i, per tant, la definició de quines televisions públiques volem i com les financem requerirà un ampli consens polític i social que no pot venir per la via de la SEPI.

Gener de 2001