Europa, seixanta anys després

Durant l’acte de commemoració del 60 aniversari de la signatura dels Tractats de Roma es va reflexionar sobre la necessitat que els Estats Membres de la Unió Europea reconstrueixin la confiança que els ha fet avançar durant tants anys en l’assoliment d’un projecte compartit.