La pluralitat d’orientacions professionals i sensibilitats polítiques entre els socis del Cercle d’Economia, fa que siguin qüestions de diversa índole les que, en cada circumstància, els resulten d’especial interès.

Amb la voluntat de respondre a aquestes inquietuds, s’han conformat els Grups de Treball. Un instrument que es posa a disposició de tot grup de socis compromesos a aprofundir en una qüestió que considerin d’especial rellevància, i en l’anàlisi i resolución del qual el paper del Cercle pugui resultar d’interès.