L’existència d’un bon debat públic sobre els problemes actuals i els reptes de futur que afronta la nostra economia i societat és la condició sine qua non per a l’existència de bones polítiques públiques i, més enllà, per a l’adaptació de les nostres institucions públiques i administratives. L’objectiu d’aquest grup és oferir propostes concretes que posin en valor les institucions com a pilars del nostre sistema.