El Cercle d’Economia té interès en el tema de la corrupció i la qualitat democràtica perquè, sota la hipòtesi que la corrupció estigui adquirint una magnitud significativa a Espanya (hipòtesi que el document haurà de substanciar), “la corrupció suposa un greu perjudici per a l’economia i la societat en el seu conjunt, […] frena el desenvolupament econòmic, subverteix la democràcia i malmet la justícia social i l’Estat de Dret” COM(2014).

El mesurament de la incidència de la corrupció, la descripció de les formes que pren i de l’efecte de la mateixa sobre el funcionament de la economia i de la política, constituirien la part positiva del document. També es vol considerar qüestions normatives referides a la lluita contra la corrupció i a la que en un sentit ampli podríem denominar “regeneració democràtica”.

DOCUMENT DE REFERÈNCIA: CORRUPCIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA