Avui en dia s’està produint una transformació cap a una societat digital a nivell global. Aquest fet és una realitat que està canviant la forma de vida, de relacionar-se, de consumir i de fer negocis.

Les persones, ciutadans, clients i empleats, ja són digitals i això altera de manera significativa el que s’espera de les empreses que subministren productes i serveis, de la mateixa manera que dels governs i les administracions públiques.

Aquests canvis en les expectatives de les persones, sumats a l’aparició de nous competidors que es posicionen en les cadenes de valor tradicionals, provoquen en les companyies l’imperatiu de revisar les seves estratègies per evolucionar cap a la digitalització de les seves activitats, tant en la relació amb els clients com en la digitalització de les operacions.

El Cercle d’Economia no pot mantenir-se al marge d’aquesta gran transformació social i per aquest motiu s’ha creat aquest grup de treball.