El Grup de Treball sobre Europa constitueix per aportar punts de vista i propostes sobre el futur d’Europa, en concret centrant-se en el problema de l’anomenat dèficit democràtic, la manca d’una narrativa del procés de construcció europea i el problema de la immigració, en el marc del declivi demogràfic d’Europa i de la manca d’una política articulada de veïnatge, especialment cap als països del sud de la Mediterrània.