L’objectiu d’aquest Grup de Treball és donar a conèixer bones pràctiques en l’àmbit de la inserció laboral dels més desfavorits, donar suport i contribuir a desenvolupar iniciatives concretes, i veure com afecten sobre el treball les grans transformacions del capitalisme (globalització, tecnologia, finançament…).