Hi ha un consens molt estès sobre que el règim polític vertebrat per la vigent Constitució de 1978 ha entrat des de fa temps en un període de profund desgast que pertorba el funcionament i posa en dubte el seu futur. La gravíssima crisi econòmica que arrosseguem des de 2008 no ha estat la causa inicial d’aquell desgast, però ho ha accentuat amb més intensitat i l’ha posat en clara evidència.