El sistema fiscal presenta nombrosos problemes i disfuncions que no permeten complir els seus objectius. La reforma fiscal és un deure inajornable que requereix un plantejament global i ambiciós, encara que la seva aplicació pugui desenvolupar-se en un calendari més extens.

Aquest Grup de Treball pretén aportar grans principis a tenir en compte en el moment que qualsevol govern -en aquest cas l’espanyol- es planteja fer una reforma fiscal.