La comissió té per objectiu redactar un guió per ordenar idees sobre priorització de la despesa pública i afegir casos concrets, d’èxit o amb possibilitats de millora. També es proposa un full d’opinió a la Junta Directiva i es contribueix al debat de la Reunió Anual de Sitges organitzant una sessió paral·lela.