Jornada: El futur del capitalisme

Són cada vegada més nombroses les veus que, en els darrers temps, denuncien una deriva del capitalisme que comporta efectes no desitjats com la desigualtat i la corrupció, alhora que li resta legitimació ciutadana. Per això, reclamem retornar al que anomenem un capitalisme inclusiu.

Aquest malestar no es percep exclusivament en organitzacions de perfil radical, sinó que va arrelant en entorns tradicionalment conservadors i compromesos amb el model capitalista. Mostra d’això és la rellevància que s’atorga a aquesta qüestió en el mitjans de comunicació de referència en l’àmbit econòmic europeu.

En aquest sentit, s’argumenta que la globalització financera, l’arrelament de determinades idees i, en el cas europeu, l’aposta per l’austeritat, es troben darrere d’aquesta creixent distància entre les elits i la resta de la ciutadania.

En qualsevol cas, hi ha raons suficients per abordar aquestes qüestions donat que no estem parlant només d’economia. Gran part del profund malestar social i polític que es consolida per tot Europa s’alimenta d’aquesta percepció. De fet, des de la Gran Depressió iniciada l’any 2008 s’han posat a revisió els fonaments del capitalisme.

Per això, el CIDOB i el Cercle d’Economia, sensibles a aquesta preocupació, han organitzat aquesta sessió sobre El futur del capitalisme, amb la participació de:

Carles A. Gasòliba, president del CIDOB

Antón Costas, president del Cercle d’Economia

Alfred Pastor, professor d’economia de l’IESE Business School

Jordi Bacaria, catedràtic d’economia aplicada i director del CIDOB

Belén Barreiro, directora de MyWord y ex presidenta del CIS

Antonio Franco, periodista

Jordi Mercader, president de Miquel y Costas & Miquel

Fiona Maharg-Bravo, Corresponsal de Thomson Reuters Breakingviews a Madrid

Josep Ramoneda, filòsof i periodista