Jornada Fundación Telefónica

El Valor Económico del Español: una empresa multinacional

L’any 2006 la Fundación Telefónica va iniciar un ampli estudi titulat “Valor Económico del Español: una empresa multinacional” amb l’objectiu d’analitzar la importància econòmica de la llengua espanyola, des d’una perspectiva internacional. Són diversos els àmbits d’activitat econòmica amb l’idioma espanyol com a eix vertebrador, com la indústria editorial, la de continguts, la de mitjans de comunicació, o el propi ensenyament del idioma. A la vegada, l’idioma ha resultat fonamental en la internacionalització de la nostra activitat econòmica. El millor exemple el trobem a Amèrica Llatina on la presència empresarial espanyola excedeix, en molt, al que es pot esperar d’una economia com la nostre.

Portada del llibre El valor Económico del Español

Són diverses les institucions que han estat partícips del projecte impulsat per la Fundación Telefónica. En el mateix s’analitza la gran importància de l’espanyol com a segona llengua materna al món, després del xinés mandarí. En aquest sentit, l’estudi destaca la importància  que ha tingut i té la col·laboració d’organismes com la Reial Acadèmia Espanyola o l’Institut Cervantes en garantir una major cohesió i promoció de la llengua espanyola.

Tanmateix existeixen també reptes pendents. En els seus estudis, la Fundación Telefónica en destaca tres: el reconeixement de la llengua en fòrums internacionals i organismes multilaterals, la presència de l’espanyol com a llengua efectiva de comunicació científica, i elevar la seva presència i predicació a la Xarxa.

Jornada al Cercle d'Economia

En el marc de la Jornada “Los intangibles en un mundo global. El valor del idioma. El caso del español” es van organitzar dues taules rodones El negocio español. El español como instrumento al servicio de la empresa i El español en el mundo. Propuestas para consolidar su presencia. La necesidad de una política estable en favor del idioma. Al llarg d’aquesta Jornada ens vam apropar a les consideracions econòmiques que emanen dels treballs desenvolupats per la Fundació Telefónica i es van elaborar una sèrie de recomanacions per contribuir a consolidar la posició de la llengua espanyola al món.