OPINIÓ D’ACTUALITAT: CORREGIR EL RUMB DE LA POLÍTICA CATALANA

La Junta Directiva del Cercle d’Economia considera indispensable i urgent corregir el rumb que la política catalana ha emprès amb la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya en la seva sessió constitutiva del passat dilluns 9 de Novembre amb el vot dels 72 diputats de Junts pel Sí i i la CUP.

Donades les nostres responsabilitats empresarials i vinculació al món econòmic i financer podem afirmar que la ruptura de la legalitat que implica aquesta declaració ha tingut, des del primer minut de la seva aprovació, efectes negatius certs i objectius en les decisions empresarials d’inversió així com en localització de seus corporatives a Catalunya. La inseguretat jurídica i la incertesa empresarial que crea aquesta declaració són altament perjudicials per a la fortalesa de l’economia catalana, la creació de riquesa i la generació d’ocupació. Però aquests efectes es magnificarien si es confirmés la formació d’un govern de majoria inestable, sotmès a condicions de termini i compromès amb polítiques i regulacions susceptibles de crear una forta incertesa en les empreses, els inversors i els estalviadors.

Però aquesta declaració no només trenca la legalitat. A més, en no existir, ni tan sols, una àmplia majoria social a favor seu, el risc de greu fractura social augmenti.

Donats aquests efectes, considerem urgent rectificar aquest rumb i formar un govern amb majoria parlamentària estable i respectuosa amb la legalitat. De no ser possible, pensem que la via adequada és convocar noves eleccions.

La nostra valoració està basada en principis que considerem essencials per al funcionament del model de societat i d’economia que desitgem: una democràcia representativa i pluralista, la pertinença a la Unió Europea (UE) i a l’euro, i una economia de mercat. Democràcia i economia de mercat és la combinació més fructífera per a la creació de riquesa i el progrés social. I la pertinença a la UE i a l’euro enforteix la nostra capacitat de convergir amb els països europeus més avançats, tant en els nivells de qualitat democràtica com en els de desenvolupament social. Aquests principis són defensats pel Cercle d’Economia des de la seva fundació en els anys cinquanta del segle passat i pensem que són compartits també per una àmplia majoria de ciutadans.

És des d’aquests principis que volem reiterar algunes de les reflexions que ja vam fer en la nostra última Opinió “Després de les eleccions del 27-S: diàleg, acord i reforma“. En especial, sobre quins haurien de ser els camins per a la reforma política que Espanya necessita per donar sortida a les aspiracions de canvi que es manifesten tant a Catalunya com en la resta de la societat espanyola.

Primera. Els resultats de les eleccions del 27-S han enfortit la posició de les forces polítiques partidàries de la independència. Però aquest enfortiment no pot ser entès com un xec en blanc per alterar de forma unilateral l’ordenament legal, tal com s’ha fet des del Parlament. Aquesta aspiració política és legítima, però ha de canalitzar-se per camins democràtics i no a través de la ruptura de la legalitat. Aquest ordenament es pot canviar, però no es pot trencar unilateralment. Com ha assenyalat el Tribunal Constitucional en sentència recent, no hi ha res en la Constitució que impedeixi una consulta per a conèixer les preferències dels ciutadans. Però, si és així, ha de ser legal i acordada. Aquest és el camí que des del Cercle hem defensat en ocasions anteriors i reiterem en aquesta ocasió.

Segona. A Catalunya existeix un profund i ampli malestar social amb el funcionament actual de l’Estat de les Autonomies. De forma reiterada i consistent les enquestes d’opinió assenyalen que  prop d’un 80% de la població catalana desitja algun tipus de reforma d’aquest model.  Dins d’aquest grup, la majoria mostra la seva preferència per una reforma sense ruptura que permeti l’encaix de les aspiracions a un millor autogovern de Catalunya dins d’Espanya. El principi democràtic que, juntament amb el de l’Estat de Dret, inspira la nostra Constitució obliga  a donar curs polític a aquesta aspiració. Però el Govern i els partits polítics d’àmbit estatal han estat renuents a donar resposta política a aquest malestar social. Aquest quietisme no ha fet més que augmentar la frustració i el malestar amb el funcionament del model.

Tercera. Pensem que les eleccions generals convocades per al proper 20 de Desembre són el moment d’oportunitat per a posar en marxa aquesta reforma política i territorial que permeti conciliar el principi democràtic amb el principi de legalitat. Per a això, des del mateix moment de l’obertura de la nova legislatura espanyola s’hauria de convocar la comissió parlamentària per a la reforma política. No fer-ho seria alimentar encara més la frustració i el malestar.

Des del Cercle d’Economia volem expressar la nostra esperança que aquesta reforma política és possible i manifestar la nostra voluntat de contribuir a fer-ho possible.

Barcelona, novembre de 2015