Per què Europa necessita una nova estratègia global?

Presentació i posterior debat de l’Informe del Eurpean Council on Foreign Relations, amb la participació de Cristina Gallach, Francesc de Borja Lasheras, Miquel Nadal i Nick Witney: