Reunió interna del Grup de treball sobre reforma fiscal

La Reunió

Aquest dimecres 7 d’octubre s’ha reunit al Cercle el Grup de Treball sobre la reforma fiscal. Aquest grup ja va elaborar,  en el seu moment, un document de referència i el va presentar al Ministre Montoro.

Durant la reunió, els membres del Grup de treball han discutit i han acordat quin serà el guió del proper document per al debat que publicarem sobre l’harmonització fiscal a nivell europeu.

Durant la reunió s’ha emfatitzat la necessitat de, com a mínim, harmonitzar la base imposable em l’impost sobre societats.

En un món globalitzat el marge de llibertat que tenen els països a l’hora de regular en especial l’impost sobre societats resulta cada vegada més reduït. Sens dubte, si l’Unió Europea avança en la consecució d’una veritable unió fiscal,  l’impost sobre societats ha de ser la figura impositiva més rellevant a considerar en una incipient hisenda pública comuna.

Ara bé, mentre això no passi, és raonable avançar en l’harmonització de l’impost, facilitant que els països tinguin una normativa similar, tant a l’hora de calcular les bases com a l’hora de fixar els tipus impositius . Així mateix , l’establiment d’un sistema de finestreta única reduiria els costos administratius inherents al compliment de l’impost en els diferents Estats Membres.