Vídeo de la Presentació de l’Informe del BCE 2015

L’informe anual del Banc Central Europeu (BCE), ha estat aprovat àmpliament el dimarts 11 d’octubre de 2016 per la Comissió d’Economia i Finances. En ell s’hi reclama que les compres de bons del BCE es redirigeixin cap a la compra de bons que incentivin la inversió en infraestructures, com ara el corredor mediterrani.

El Parlament Europeu manté el seu suport a Mario Draghi en la seva actual política monetària súper-expansiva, tot i el qüestionament creixent que se’n fa al nord d’Europa: els principals partits es queixen dels tipus d’interès molt baixos (fins i tot negatius) que genera aquesta política, que penalitzen els estalviadors i amenacen la solvència dels bancs i dels plans de pensions.