Vídeo de la Sessió amb Ignacio Garralda

Si alguna cosa caracteritza a l’empresa que presideix Ignacio Garralda és que mai ha abandonat la senda del creixement, ni tan sols durant la crisi. Mútua ha sabut capejar els anys de recessió econòmica gairebé sense despentinar-se, creixent tant en el valor dels seus actius patrimonials com en ingressos per primes d’assegurances. I al mateix temps, realitzant adquisicions. I tot això, en un sector molt regulat i en el qual hi ha una competència intensa.