Vídeo de la sessió del cicle Pensar Barcelona “Ciutats en transformació”

Edward Glaeser, Fred and Eleanor Glimp Professor d’Economia a la Facultat d’Arts i Ciències de la Harvard University, inicia la sessió del cicle Pensar Barcelona “Ciutats en transformació” desgranant quins són els factors relacionats amb l’increment de preu de l’habitatge urbà: ser una gran ciutat, estar a la vora del centre i la demanda creixent de viure i treballar en zones denses. Les ciutats són sinònim de densitat i, a més, la idea de la ciutat com a enemiga del medi ambient és falsa: la ciutat densa i compacta és molt més respectuosa amb el medi que la ciutat difosa i extensa, de manera que el que s’ha de fer és construir cap amunt i no cap enfora. I, sobretot, s’ha de mantenir un sector públic funcional. Sense ell, les ciutats no avancen. Cal un sector públic eficient per mantenir les infraestructures i els serveis mínims necessaris. Enfrontats a aquesta problemàtica, la clau ha de ser poder imaginar maneres per les quals el caràcter tradicional de la ciutat s’equilibri amb la necessitat de proveir de més espai. Perquè, on pot construir Barcelona, per exemple?. En el cas d’Europa, que està lligada històricament a les ciutats petites, el que s’ha de fer és conrear les xarxes urbanes com a substitutives de les aglomeracions a gran escala. El que està clar és que la idea d’unes ciutats extenses en les quals cadascú treballarà a casa seva no és viable. Google no ha enviat tothom a casa. La creativitat funciona quan tens creativitat al costat.