Vídeo de la Sessió amb Àngel Simon

El diàleg amb Ángel Simon va versar sobre cinc aspectes fonamentals de la seva trajectòria profesional i vital: En primer lloc, la influència de la seva formació com a Enginyer de Camins en la conformació d’una mentalitat industrial. En segon lloc, el component humanista que reforça aquesta vocació empresarial. En tercer lloc, la seva trajectòria lligada a la gestió de l’aigua. En quart lloc, el seu compromís personal i profesional amb la sostenibilitat i el paper determinant de les empreses per a fer-la posible i en cinquè i últim lloc, el seu compromís amb Barcelona.