Vídeo de la Sessió La Digitalització de la Societat i l’Economia

El Grup de Treball sobre Economia digital va presentar el seu document de treball als socis del Cercle d’Economia i van rebre les aportacions i comentaris dels assitents per tal d’enrriquir el debat i seguir consolidant l’espai economía digital del Cercle.