Vídeo de la sessió “Més enllà de la justícia, estratègies empresarials per a la igualtat”

Hem d’aconseguir que la igualtat de gènere no sigui només un tema de les dones, sinó un repte compartit, un objectiu de tots. Estem presenciant el sorgiment d’un masclisme d’orgull ferit. L’androcentrisme és la lògica que justifica el masclisme i l’universalitza.

La sessió del cicle “Persona i empresa” titulada “Més enllà de la justícia, estratègies empresarials per a la igualtat”, amb Sara Berbel, Xavier M. Celorrio, Estrella Montolío i Jordi Alberich, és font inesgotable de conceptes clars i tallants sobre la igualtat de gènere.

Hem de tenir pressa, el pas del temps no ens conduirà a la igualtat. La voluntarietat de les empreses no funciona, només els països que han posat quotes han assolit algun objectiu. Hem de trencar prejudicis i superar estereotips. És evident que hi ha biaixos sobre comunicació i gènere, si una dona adopta els mateixos trets comunicatius que es consideren positius en un home, aquests trets esdevenen negatius. Cal desactivar el gènere com a font de poder. Un 40% de dones renuncien a ser empresàries o directives per impossibilitat de conciliar vida laboral/familiar o bé per incomoditat amb la cultura organitzativa. Quan hi ha dones als consells de direcció les empreses milloren, i quan s’implementen polítiques d’igualtat, encara milloren més, les estadístiques i els estudis així ho indiquen. Així que, com indica Elisenda Vallejo, periodista esmentada durant la sessió, si la paritat us sembla un problema secundari, feu-ho pel PIB.