Vídeo de la sessió sobre “La sociedad adquisitiva”

Jordi Mercader va fer un relat sobre les idees força del llibre i va destacar-ne, sobretot, la crítica que Tawney fa al capital rentista que avui en dia ha quedat superada i, per altra banda, un element que anticipa amb molta visió, que és que, l’educació i la formació de la gent és la base de qualsevol societat decent que vol avançar i el diferent accés a aquest capital produirà unes desigualtats molt grans en el desenvolupament personal i professional de les persones.