Vídeo del Diàleg amb José I. Gorigoilzarri, President de Bankia

El President de Bankia va apuntar durant la seva conversa amb Antón Costas els cinc reptes del sistema financer, segons el seu parer: 1. Un entorn de regulació creixent amb requeriments de capital molt notables. 2. Un entorn de baixos tipus d’interès que pressionen la línia d’ingressos del sistema bancari. 3. Les tensions estratègiques i els canvis d’hàbits de consum provocats per la revolució tecnològica. 4. La rendibilitat del sistema bancari és molt inferior avui que abans de la crisi. i 5. La mala imatge i la manca de reputació del sistema bancari.