Vídeo de la conferència d’Antón Costas sobre El capitalisme i els seus descontents

En el marc de la col·laboració entre el CGPJ i el Cercle d’Economia, ambdues entitats han organitzat el curs de formació de jutges. L’objectiu del curs és, juntament amb la formació en matèries específiques de l’àmbit jurídic, fomentar el mutu coneixement entre justícia, economia, i societat. Això, des del convenciment, compartit per les dues institucions, que el bon funcionament de la justícia és fonamental en una societat oberta i una economia global.

Per contribuir a aquesta finalitat, el Cercle pretén aportar als jutges participants en el curs, consideracions empresarials, socials i econòmiques per part de destacats representants de l’Entitat. Vivim en un sistema econòmic de lliure mercat que ha generat una greu situació de desigualtat social, això ha portat a moltes persones a qüestionar-tant el mateix sistema econòmic, com el model axiològic sobre el qual està fundat.

Durant el curs volem plantejar-nos diverses qüestions sobre si efectivament hi ha alternatives reals al model econòmic actual, si la desigualtat és una conseqüència consubstancial del sistema o podem reconduir la situació, quins són els valors en els quals s’assenta el nostre sistema econòmic i que és el que necessitem o podem corregir, per concloure amb una reflexió a dues veus el model de jutge i les seves alternatives.